THESIS

Undergraduate works of the volunteers enrolled in the project

LUCRĂRI DE LICENŢĂ/BACHELOR THESIS

 

Nr. crt. /No. Nume şi prenume  student /Name and  surname student Specializarea/ Specialty Promoţia/ Promotion Tema/Theme Sesiunea/Nota obţinută/ Session / Grade obtained Coordonator / Cotutelă / Indrumător /  Coordinator/Co-worker/Supervisor
1 BRADU IONELA AMALIA

ionela.bradu99@e-uvt.ro

Chimie medical/

Medical chemistry

2017-2020 Remedierea apelor reziduale cu ajutorul biomaterialelor/ Remediation of wastewater with biomaterials Susţinere lucrare în 10 septembrie 2020/9,66 Paper support in September 10, 2020 / 9.66 Daniela Dascălu, Vlad-Oros Beatrice
2 CLEMINTE SIMONA

simona.cleminte98@e-uvt.ro

Chimie medical/ Medical chemistry 2017-2020 Adsorbţia cationilor metalici pe biomateriale/ Adsorption of metal cations on biomaterials Susţinere lucrare în 10 iulie 2020/10/ Paper support on July 10, 2020/10 Daniela Dascălu, Vlad-Oros Beatrice
3 ANGHELINA ANDREEA-MARIA

andreea.anghelina98@e-uvt.ro

Chimie medicală/ Medical chemistry 2018-2021 Poluarea apelor cu metale grele și soluții de remediere/ Heavy metal water pollution and remedial solutions Susținere lucrare în iulie 2021/Paper support in July 2021 Vlad-Oros Beatrice, Dascălu Daniela
4 HER BIANCA GEORGIANA

bianca.her98@e-uvt.ro

Chimie/ Chemistry 2018-2021 Determinarea potențiometrică a cupului din apele reziduale remediate prin adsorbție/ Potentiometric determination of the cup from adsorption-treated wastewater Susținere lucrare în iulie 2021/Paper support in July 2021 Dascălu Daniela, Vlad-Oros Beatrice
5 OPREAN LUCIANA ELENA Biochimie/ Biochemistry 2015-2018 Identificarea comunităților microbiene din zonele miniere de exploatare a cuprului/ Identification of microbial communities in copper mining areas Susținere lucrare în iulie 2021/Paper support in July 2021 Ostafe Vasile,

Matica Adina

6 DEACONU BIANCA Biochimie/ Biochemistry 2018-2021 O metoda rapidă și sensibilă de determinarea a prezenței și viabilității microorganismelor în apele miniere, prin reacții de luminescență/ Rapid and sensitive determination of the presence and viability of microorganisms in mining waters, through luminescence reactions Susținere lucrare în iulie 2021/Paper support in July 2021 Ostafe Vasile,

Menghiu Gheorghița

7 ȘENDRONI NATALIA Chimie medicală/ Medical chemistry 2018-2021 Efecte adverse asupra funcției reproductive datorata expunerii la cupru/ Adverse effects on reproductive function due to exposure to copper Susținere lucrare în iulie 2021/Paper support in July 2021 Pitulice Laura
8
PRINCOSCHI BEATRICE, beatrice.princoschi01@e-uvt.ro Chimie Medicala / Medical Chemistry 2019-2022 Evaluarea nivelului de poluare al apelor din zone cu exploatări miniere / Evaluation of the level of water pollution in the area with mining operations Susținere lucrare în iulie 2022/Paper support in July 2022 Dascălu Daniela, Vlad-Oros Beatrice
9
RADEȘ GEORGIANA, georgiana.rades01@e-uvt.ro Chimie Medicala / Medical Chemistry 2019-2022 Poluarea cu cupru a apelor din zone cu exploatari miniere / Copper pollution of waters in moning areas Susținere lucrare în septembrie 2022/Paper support in September 2022 Dascălu Daniela, Vlad-Oros Beatrice
10
ALEXANDRA DOBRITOIU Chimie medical/Medicinal Chemistry 2020-2023
Utilizarea unor tulpini acidofile de microorganisme pentru bioacumularea de metale grele din diferite probe sintetice de apă / The use of some acidophilic strains of microorganisms for the bioaccumulation of heavy metals from different synthetic water samples Susținere lucrare în septembrie 2023/Paper support in September 2023 Isvoran Adriana

 

LUCRĂRI DE DISERTAȚIE/MASTER THESIS

Nr. crt./No. Nume şi prenume  student / Name and surname student Specializare/ Specialty Promoţia/ Promotion Tema/Theme Sesiunea/Nota obţinută/Session / Grade obtained Coordonator / Cotutelă / Indrumător / Coordinator/Co-worker/Supervisor
1 BLEJAN MIHAELA

mihaela.blejan90@e-uvt.ro

 

Clinical and sanitary laboratory chemistry 2019-2021 Evaluarea nivelului de poluare cu ioni de cupru a apelor reziduale și a riscurilor asupra sănătății/ Assessment of the level of copper ion pollution of wastewater and health risks Susținere lucrare în iulie 2021/ Paper support in July 2021 Dascălu Daniela,

Vlad-Oros Beatrice

2 RADU ANCUȚA (căs. DUMITRESCU)

ancuta.radu85@e-uvt.ro

Clinical and sanitary laboratory chemistry 2019-2021 Evaluarea riscurilor asupra sănătății ca urmare a poluării cu plumb a apelor de suprafață Susținere lucrare în iulie 2021/ Paper support in July 2021 Dascălu Daniela,

Vlad-Oros Beatrice

3 TEODOSIU ADELA (căs. RĂDOI)

adela.teodosiu85@e-uvt.ro

Clinical and sanitary laboratory chemistry 2019-2021 Tratarea apelor reziduale prin adsorbție pe biomateriale/ Health risk assessment due to lead pollution of surface waters Susținere lucrare în iulie 2021/ Paper support in July 2021 Dascălu Daniela,

Vlad-Oros Beatrice

4 MURĂRESCU MĂDĂLINA Developmental biology and the influence of exogenous factors on organisms 2019-2021 Efecte ecotoxicologice asupra Lemna minor a unor probe de apa, sediment si sol potential poluate de activitati miniere din zona Moldova Noua/Ecotoxicological effects on Lemna minor of water, sediment and soil samples potentially polluted by mining activities in the Moldova Noua area Susținere lucrare în iulie 2021/ Paper support in July 2021 Ostafe Vasile,

Boroș Bianca

5 TAKACS ANDREEA Developmental biology and the influence of exogenous factors on organisms 2019-2021 Toxicitatea ionilor de cupru asupra microorganismelor/ Toxicity of copper ions to microorganisms Susținere lucrare în iulie 2021/ Paper support in July 2021 Ostafe Vasile, Matica Adina

 

6
CLEMINTE SIMONA, simona.cleminte98@e-uvt.ro Chimie clinică și de laborator sanitar / Clinical and sanitary laboratory chemistry 2020-2022 Aspecte privind poluarea apei și consecințe asupra sănătății / Water pollution issues and health consequences Susținere lucrare în iulie 2022/ Paper support in July 2022 Dascălu Daniela, Vlad-Oros Beatrice

 

 

TEZE DE DOCTORAT / DOCTORAL THESES

Nr. crt./No. Nume şi prenume doctorandului / Name and surname of the doctoral student Specializare/ Specialty Perioada de doctorat / PhD period Tema/Theme Sesiunea tezei / Defense of the doctoral thesis Comisia Nationala / National Commission
1 Constantina Bianca VULPE  Doctor în chimie / PhD in chemistry 2018-2023 Analize fizico-chimice și ecotoxicologice ale apelor din arealul Moldova Nouă și propunerea de metode de remediere / Physico-chemical and ecotoxicological analyzes of the waters in the Moldova Noua area and the proposal of remedial methods Septembrie 2023 / September 2023 Prof. univ. Dr. Habil. Mihai PUTZ; Prof. univ. Dr. Habil. Adriana ISVORAN / Prof. univ. Dr. Adina NEGREA / Prof. univ Dr. Ersilia Calina ALEXA / Prof. univ. Dr. Vasile OSTAFE