POSDRU 15852

“Formarea de competente de predare a chimiei pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar licentiate in alte discipline inrudite” – POSDRU 19/1.3/G/15852

Proiectul oferă obţinerea unei duble specializări şi îmbunătăţirea calificării personalului didactic ce predă discipline din aria curriculara “Matematică şi ştiinţe” prin formarea de competenţe de predare a chimiei. Acest lucru este benefic atât pentru cadrele didactice însăşi, deoarece le dezvoltă oportunităţile de carieră, dar şi pentru elevi deoarece toate cadrele didactice care le predau chimia vor fi calificate în acest domeniu. Prin module de cursuri specifice urmărim dezvoltarea la cadrele didactice participante a abilităţilor de utilizare a TIC în lecţie,  formarea unei atitudini care să asigure transmiterea la elevi a spiritului de protecţie a mediului şi dezvoltare durabilă, respectiv dezvoltarea capacităţii lor  de a participa la competiţiile de proiecte cu diverse linii de finanţare şi destinate imbunătăţirii activităţii în sistemul educaţional.

Obiectivul general al acestui proiect este oferirea unei duble specializari si imbunatatirea calificarii personalului didactic ce preda discipline din aria curriculara “Matematica si stiinte” prin formarea de competente in predarea chimiei.

List of Related Projects