POSDRU 38347

“Parteneriat local pentru ridicarea nivelului şcolilor doctorale şi valorificarea potenţialului uman din cercetare în domenii prioritare ale etapei postaderare a României la UE” – POSDRU 21/1.5/G38347
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătăţirea şi diversificarea programelor doctorale şi postdoctorale, în domenii prioritare ale etapei postaderare a României la Uniunea Europeană.
Implementarea proiectului permite perfecţionarea personalului şcolilor doctorale cu efect imediat asupra diversificării şi îmbunătăţirii programelor doctorale în domeniile prioritare abordate, precum şi creşterea capacităţii instituţiilor implicate în proiect de a furniza calificări superioare adaptate cerinţelor pieţei muncii şi ale cercetării pe plan european. De asemenea, implementarea proiectului conduce la lărgirea cooperării între instituţiile partenere, dar şi la posibilitatea de a stabili noi colaborări şi reţele cu alte instituţii de învăţământ şi de cercetare, atât naţionale cât şi internaţionale, toate acestea contribuind la ridicarea nivelului şcolilor doctorale ale departamentelor implicate în proiect.

List of Related Projects