POSDRU 13798

“Şcoala doctorală în sprijinul cercetării în context European” – POSDRU ID  21/1.5/G/13798

Obiectiv: Adaptarea, îmbunătăţirea şi consolidarea procesului de formare a cercetătorilor în cadrul studiilor universitare de doctorat şi postdoctorat în contextul Bologna.

Obiectivele specifice/operaţionale ale proiectului destinate grupului ţintă:

  • dezvoltarea resurselor umane în cercetare, dezvoltare şi inovare interdisciplinară coroborată cu dezvoltarea şi inovarea conţinutului programelor doctorale în domeniile prioritare ale Strategiei Naţionale de Cercetare Dezvoltare 2007-2013;
  • îmbunătăţirea mobilităţii academice (stagii de cercetare în UE) pentru un număr de 30 potenţiali conducători de doctorat, în scopul accesării de resurse europene de cercetare şi învăţare şi a creării unor punţi de legătură cu cercetători din UE;
  • îmbunătăţirea programelor doctorale ca proiecte de dezvoltare de resurse umane, prin implicarea a 70 doctoranzi şi integrare într-un sistem de management al calităţii în cercetarea doctorală;
  • dezvoltarea aptitudinilor manageriale şi de comunicare ale grupului ţintă;
  • creşterea vizibilităţii lucrărilor ştiinţifice în publicaţii indexate în baze de date internaţionale;
  • extinderea colaborării cu alte universităţi in domeniile prioritare ale Strategiei Naţionale de Cercetare Dezvoltare 2007-2013;
  • îmbunătăţirea participării şi creşterea atractivităţii şi motivaţiei pentru cariera în cercetare

 

List of Related Projects