POSDRU 133468

„Dezvoltarea creativității și a capacității de inovare prin abordări interdisciplinare și facilitarea inserției absolvenților pe piața muncii” – POSDRU 161/2.1/G/133468

  • implementat în parteneriat între Universitatea de Vest din Timișoara ca beneficiar având ca parteneri: (1) Colegiul Național “C.D. Loga” Timișoara și (2) Colegiul Silvic „Casa Verde” Timișoara.

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea creativității și a capacității de inovare a elevilor și studenților prin abordări interdisciplinare, a spiritului lor de întreprinzători și facilitarea inserției pe piața muncii.

List of Related Projects