RELATED PROJECTS

POSDRU 38347

“Parteneriat local pentru ridicarea nivelului şcolilor doctorale şi valorificarea potenţialului uman din cercetare în domenii prioritare ale etapei postaderare a ...
Read More

POSDRU 133468

„Dezvoltarea creativității și a capacității de inovare prin abordări interdisciplinare și facilitarea inserției absolvenților pe piața muncii” - POSDRU 161/2.1/G/133468 ...
Read More

POSDRU 13798

“Şcoala doctorală în sprijinul cercetării în context European” - POSDRU ID  21/1.5/G/13798 Obiectiv: Adaptarea, îmbunătăţirea şi consolidarea procesului de formare a ...
Read More

E-CUBE

Research on the integration system of spatial environment analyses and advanced metal recovery to ensure sustainable resource development (E-Cube). SATREPS ...
Read More