Titlul proiectului:  România Serbia NETWORK pentru evaluarea și diseminarea impactului activităților de extracție a cuprului asupra calității apei în zona transfrontalieră

Proiect Acronim:  RoS-NET2

Cod proiect:  e-MS nr. RORS-337