Facultatea de Chimie-Biologie-Geografie - Departamentul de Chimie


Implementarea proiectului permite perfecţionarea personalului şcolilor doctorale cu efect imediat asupra diversificării şi îmbunătăţirii programelor doctorale în domeniile prioritare abordate, precum şi creşterea capacităţii instituţiilor implicate în proiect  de a  furniza calificări superioare adaptate cerinţelor pieţei muncii şi ale cercetării pe plan european.  De asemenea, implementarea proiectului conduce la lărgirea cooperării între instituţiile partenere, dar şi la posibilitatea de a stabili noi colaborări şi reţele cu alte instituţii de învăţământ şi de cercetare, atât naţionale cât şi internaţionale, toate acestea contribuind la ridicarea nivelului şcolilor doctorale ale departamentelor implicate în proiect. 

Facultatea de Chimie-Biologie-Geografie - Departamentul de Chimie
Adresa: Str. Pestalozzi, nr. 16, Timişoara
Telefon: 0256 592 634
Fax: 0256 592 620