Facultatea de Chimie-Biologie-Geografie - Departamentul de Chimie

Istoricul departamentului Chimie

           La 25 septembrie 1959, prin ordinul Ministerului Educaţiei şi Învăţământului s-a înfiinţat Institutul Pedagogic de 3 ani din Timişoara. La 30 august 1960 se stabilesc pofilele de specialitate între care figurează şi Facultatea de Fizică - Chimie cu secţia Fizică - Chimie şi Cunoştinţe Industriale Teoretice şi Practice, cu sediul în clădirea din Str. Pestalozzi, nr. 16. Facultatea de Fizică - Chimie de 3 ani a funcţionat până în anul 1964 în cadrul Institutului Pedagogic de 3 ani, iar în perioada 1964-1971 în cadrul Facultăţii de Fizică a Universităţii din Timişoara, cu o cifră medie de şcolarizare de 30 studenţi.
           În paralel, din anul 1964 în cadrul Facultăţii de Fizică, a luat fiinţă secţia de Fizică - Chimie de 5 ani - zi şi seral, cu prima serie de absolvenţi în anul 1969. Această secţie de Fizică - Chimie a funcţionat în perioada 1964-1977 cu următoarea dinamică a cifrei de şcolarizare: 32 studenţi în anul 1964, 55 studenţi în anul 1965, 118 studenţi în anul 1966, 111 studenţi în anul 1967, 92 studenţi în anul 1968, 107 studenţi în anul 1969, 75 studenţi în anul 1970, 60 studenţi în anul 1971 şi 50 studenţi în anul 1972.
           În perioada 1974-1977 secţia a funcţionat, alături de secţiile de Biologie şi de Istorie - Geografie în cadrul Facultăţii de Ştiinţe ale Naturii. Considerăm această perioadă ca o primă confirmare a viabilităţii unei conlucrări între specialităţile de chimie şi biologie. Toate aceste specializări au fost practic desfiinţate odată cu terminarea facultăţii a ultimelor serii de absolvenţi din anul 1977.Din acea perioadă s-a constatat disponibilitatea cadrelor didactice de la specialităţile de chimie, respectiv biologie de a se interesa de domenii apropiate din cealaltă specialitate, cu rezultate benefice pentru ambele specialităţi. Profesorii de atunci au dovedit valenţele superioare ale relaţiei chimie-biologie.
           În cadrul Institutului Pedagogic s-a constituit prima Catedră de Chimie, care a funcţionat în perioada 1959-1968 sub conducerea Prof. Dr. ing. Vasile Cocheci.
           Catedra de Chimie a Universităţii a fost constituită în anul 1967 având ca şefi de catedră pe Prof. Dr. Francisc Mihai (1964-1967) şi pe Acad. Prof. Dr. doc. George Ostrogovich (1967-1968).
           Începând cu anul 1968, prin regruparea catedrelor de specialitate şi a personalului ajutător din fostele cadre de chimie, aparţinând Facultăţii de Fizică a Universităţii şi Facultăţii de Fizică - Chimie a Institutului Pedagogic de 3 ani s-au înfiinţat:
Catedra de Chimie Anorganică, Analitică şi Tehnologică sub conducerea Prof. Dr. ing. Iancu Horescu. Această catedră cuprindea activitatea didactică şi ştiinţifică a 2 profesori, 1 conferenţiar, 2 lectori şi 8 asistenţi, şi ea s-a desfăşurat în 11 laboratoare  dintre care 3 destinate cercetării.
Catedra de Chimie Organică şi Chimie Fizică sub conducerea Prof.dr.doc. Gheorghe Ciuhandu.În această catedră şi-au desfăşurat activitatea: 2 profesori, 3 lectori şi 7 asistenţi, precum şi 7 tehnicieni şi laboranţi. Această catedră a beneficiat de 8 laboratoare pentru activitatea didactică şi de cercetare ştiinţifică.
Pe lângă catedre  a funcţionat un atelier de sticlărie, un atelier de mecanică şi un atelier de electronică.
           În afară de aceste laboratoare, catedra mai dispunea de un atelier de sticlărie şi de un atelier mecanic.
           În perioada 1965 – 1970, au absolvit secţia de Fizică - Chimie de 3 ani 183 cursanţi din Institutul Pedagogic şi din Universitate.
           Numărul absolvenţilor secţiei de Fizică - Chimie de 4 şi de 5 ani ai Universităţii din Timişoara între anii 1969 – 1977 a depăşit cifra de 400.
           Este de menţionat faptul că la data desfiinţării întreg colectivul de chimie avea o înaltă calificare profesională (3 doctori docenţi, 6 doctori, 13 doctoranzi, 7 specializări în străinătate) şi o repartiţie echilibrată pe vârste. Activitatea didactică şi de cercetare a atins un nivel care s-a bucurat de bune aprecieri pe plan naţional, dar şi în cadrul relaţiilor de colaborare cu facultăţile de profil de la Universităţile din Moscova, Szeged, Katowice, Norwich şi Tubingen.
           În anul 1972, ca urmare a analizei Ministerului Învăţământului, secţia de Fizică – Chimie a fost apreciată ca cea mai bună secţie cu acest tip de specializare din ţară.
           În anul 1973 fără a se da un ordin explicit de desfiinţare a secţiei de Fizică - Chimie, Universitatea din Timişoara nu a mai primit cifră de şcolarizare începând cu anul universitar 1973-1974. În urma acestei desfiinţări o parte dintre cadrele didactice s-au pensionat la limita inferioară de vârstă, iar majoritatea a fost redistribuită în învăţământul universitar (Facultatea de Chimie Industrială şi Facultatea de Medicină) şi preuniversitar, precum şi în serviciile de cercetare ale Combinatelor Chimice din Timişoara. În cadrul Universităţii din Timişoara au rămas doar 3-4 chimişti încadraţi la disciplinele de chimie generală de la Facultatea de Fizică şi de la anul pregătitor pentru studenţii străini.
           Cea mai mare parte dintre laboratoarele de chimie au fost efectiv distruse (mobilierul a fost dezafectat, instalaţiile de gaz şi de apă au fost desfiinţate). Aparatura şi instrumentarul de laborator, substanţele şi sticlăria au fost transferate la Secţia de Fizică, la Disciplina de Tehnologie Chimică a Facultăţii de Ştiinţe Economice şi la marile licee din oraş, cu intenţia de a trece în conservare cât mai mult din obiectele de inventar şi din materialele consumabile, sperând în reînfiinţarea secţiei.


Facultatea de Chimie-Biologie-Geografie - Departamentul de Chimie
Adresa: Str. Pestalozzi, nr. 16, Timişoara
Telefon: 0256 592 634
Fax: 0256 592 620