Facultatea de Chimie-Biologie-Geografie - Departamentul de Chimie

activitatile proiectului

Activitatile prevazute pentru  primul an de implementare a prezentului proiect sunt urmatoarele.

A1. Promovarea programului prin actiuni de informare si publicitate.
A2. Organizarea unei mese rotunde pentru identificarea necesitatilor concrete ale invatamantului preuniversitar in domeniul chimiei in regiunea noastra.
A3. Stabilirea planurilor de invatamant pentru programul de formare propus si a creditelor transferabile acordate fiecarui modul de curs.

A4. Inscrierea cursantilor si crearea unei baze de date cu acestia.

A5.  Achizitia de software specializat pentru invatamant la distanta si implementarea lui pe serverele institutiei.

A6. Editarea si publicarea de materiale didactice care sa fie distribuite gratuit cursantilor.
A7. Organizarea intalnirilor cu cursantii pentru desfasurarea activitatilor didactice .
A8. Organizarea la sfarsitul primului an a unei mese rotunde la care sa participe echipa de implementare si cursantii pentru obtinerea feed-back-ului cu privire la programul de formare initiat si optimizarea lui in cel de al doilea al doilea an.
A.9. Managementul proiectului care consta in monitorizarea si controlul implementarii activitatilor proiectului, raportarile tehnico-financiare, activitate continua pe perioada de implementare a proiectului.

Anul II al proiectului

A1. Promovarea programului prin actiuni de informare si publicitate.
A2. Editarea si publicarea de materiale didactice care sa fie distribuite gratuit cursantilor.
A3. Organizarea intalnirilor cu cursantii pentru desfasurarea activitatilor didactice .
A4. Evaluarea activitatii de practica pedagogica a cursantilor prin asistenta la orele predate in scolile de provenienta.
A5. Organizarea examenului de absolvire a programului de formare si distribuirea certificatelor de absolvire.
A.6. Organizarea unei mese rotunde cu echipa de implementare si cursantii, reprezentanti ai inspectoratelor scolare si ai comunitatilor locale in vederea evaluarii interne a programului propus si a identificarii de noi posibilitati de finantare pentru continuarea lui.
A.7. Managementul proiectului care consta in monitorizarea si controlul implementarii activitatilor proiectului, raportarile tehnico-financiare, activitate continua pe perioada de implementare a proiectului.

Facultatea de Chimie-Biologie-Geografie - Departamentul de Chimie
Adresa: Str. Pestalozzi, nr. 16, Timi┼čoara
Telefon: 0256 592 634
Fax: 0256 592 620