Facultatea de Chimie-Biologie-Geografie - Departamentul de Chimie


Obiectivul general al acestui proiect este oferirea unei duble specializari si imbunatatirea calificarii personalului didactic ce preda discipline din aria curriculara “Matematica si stiinte” prin formarea de competente in predarea chimiei.  

Prezentul proiect ofera un program bazat pe invatamant la distanta de formare continua a cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar care sa diversifice competentele acestora oferindu-le o dubla specializare. Acest lucru este benefic atat pentru cadrele didactice insasi deoarece le dezvolta oportunitatile de cariera si  mentienea locului de munca in conditiile reducerii numarului de elevi si/sau a numarului de ore la disciplinele pe care le predau, dar si pentru elevi deoarece cadrele didactice care le predau chimia sunt calificate in acest domeniu.  Pentru realizarea proiectului ne propunem urmatoarele obiective operationale:
O1. In urma implementarii proiectului cadrele didactice participante au cunostintele de chimie, respectiv cele didactice specifice necesare predarii acestei discipline.
O2. Disciplinele pedagogice continute de planul de invatamant al prezentului program asigura imbunatartirea capacitatii personalului didactic de a utiliza metode interactive centrate pe elev in procesul de predare invatare.
O3. Prin module de cursuri specifice urmarim dezvoltarea la cadrele didactice participante a abilitatilor de utilizare a TIC in lectie.
O4. Modulele de cursuri referitoare la etica in stiinta si protectia mediului inconjurator sunt destinate formarii la cadrele didactice a unei atitudini care sa asigure transmiterea la elevi a spiritului de protectie a mediului si dezvoltare durabila. 
O5. Urmarim si dezvoltarea capacitatii cadrelor didactice de a participa la competitiile de proiecte cu diverse linii de finanatare si destinate imbunatatirii activitatii in educatie prin module de cursuri corespunzatoare acestei activitati.

Facultatea de Chimie-Biologie-Geografie - Departamentul de Chimie
Adresa: Str. Pestalozzi, nr. 16, Timi┼čoara
Telefon: 0256 592 634
Fax: 0256 592 620