COMUNICAT DE PRESĂ

FINALIZARE​​ PROIECT DE COLABORARE ROMANIA-SERBIA

RoRS 337- ROmania Serbia NETwork for assessing and disseminating the impact of copper mining activities on water quality in the cross-border area (RoS-NET2)

Conferința de presa: 02.09.2021,​​ ora 13.00, sala P02, clădirea Facultății de Economie și Administrare a Afacerilor, Str. Pestalozzi 16

Universitatea de Vest din Timișoara, în calitate de LIDER, în parteneriat cu Institutul de Mine și Metalurgie din Bor și cu GEC NERA​​ Filiala Caraș Severin,​​ a finalizat​​ proiectul​​ RoRS 337 ”ROmania Serbia NETwork for assessing and disseminating the impact of copper mining activities on water quality in the cross-border area (RoS-NET2)”​​ cu​​ perioada de implementare​​ 10.09.2019 – 09.09.2021 și cu o valoare totală de 999 894​​ Euro, din care​​ 849 909.90​​ Euro​​ reprezintă​​ asistența​​ financiară nerambursabilă. Prin implementarea acestui proiect am exploatat rezultatele proiectului anterior de colaborare România Serbia (Cross-border network for advanced training and research in environmental protection, Code 464) care a condus la identificarea naturii poluării datorate operațiunilor miniere de cupru, deoarece ​​ am realizat caracterizarea fizico-chimică și toxicologică a fluxurilor de apă, au fost propuse soluții de remediere, am realizat sesiuni de formare pentru tineri în domeniul temelor orizontale și al indicatorilor de​​ mediu​​ și am informat publicul larg, ONG-urile, organizațiile și autoritățile publice despre situația existentă, necesitatea și modalități de rezolvare a problemei identificate.

Obiectivul general al proiectului​​ a fost de a evalua​​ calitatea​​ apei în zonele de operațiuni miniere transfrontaliere, propunerea de metode de remediere și promovarea educație în domeniul protecției mediului. ​​ 

Principalele rezultate​​ obținute prin implementarea acestui proiect​​ sunt: (i) informarea și educarea​​ a 697​​ de tineri,​​ ​​ a​​ 154​​ participanți la inițiativele de consolidare a capacităților și a publicului larg privind problemele de mediu specifice ariilor in care se desfășoară operații miniere prin implicarea lor în campanii de conștientizare, sesiuni de formare și evenimente; (ii)​​ 3​​ noi instrumente​​ de cercetare​​ care​​ sunt​​ utilizate în domeniul serviciilor transfrontaliere pentru protecția mediului; (iii) o bază​​ publică​​ de cunoștințe care​​ este accesibilă​​ pe pagina web a proiectului și care​​ conține​​ informații cu privire la activitățile miniere și problemele de mediu create de acestea,​​ caracterizarea fizico-chimică și toxicologică a fluxurilor de apă din zonele considerate și soluții de remediere și care​​ este​​ utilizată ca un sistem de monitorizare în domeniul protecției mediului în zona transfrontalieră; (iv)​​ diseminarea rezultatelor proiectului prin ​​ comunicarea lor în cadrul unor conferințe naționale (10) ​​ și internaționale (12), publicarea a ​​ 8​​ articole științifice în reviste de specialitate și sintetizarea tuturor rezultatelor in​​ 2​​ studii științifice care expun situația fluxurilor de apă și a procedurilor de remediere,​​ studii​​ care sunt disponibile public pe pagina web a proiectului și sunt trimise în format tipărit cercetătorilor,​​ ONG-urilor, autorităților locale/regionale/naționale și organizațiilor care acționează în domeniul protecției mediului.

Considerăm ca unul dintre rezultatele importante ale proiectului este implicarea voluntară a​​ 94 studenți care au participat la diverse activități ale proiectului și au avut astfel ocazia să​​ își​​ formeze competențe de a realiza​​ măsurători​​ necesare monitorizării calității apei și solului, de a interpreta​​ aceste măsurători, de a implementa sesiuni de formare pentru elevi astfel încât să promoveze și să faciliteze înțelegerea de către aceștia a conceptelor care sunt dezbătute în cadrul temelor orizontale și a indicatorilor de mediu, ​​ contribuind astfel la educarea generațiilor viitoare în spiritul nediscriminării, al incluziunii sociale și al protecției mediului. ​​ 

Mai multe informații despre activitățile implementate în​​ cadrul acestui proiect pot fi găsite pe pagina web a acestuia,​​ http://www.elearning-chemistry.ro/rosnet2/.​​ 

 

 

 

Cooperation beyond borders.

Interreg-IPA Cross-border Cooperation Romania-Serbia Programme is financed by the European Union under the Instrument for Pre-accession Assistance (IPA II) and co-financed by the partner states in the Programme.

Page​​ 1​​ of​​ 2

Project RoRS 337-​​ ROmania Serbia NETwork for assessing and disseminating the impact of copper mining activities on water quality in the cross-border area​​ (RoS-NET2)