Conferința de prezentare a rezultatelor obținute în primul an de implementare a proiectului RoRS 337- ROmania Serbia NETwork for assessing and disseminating the impact of copper mining activities on water quality in the cross-border area (RoS-NET2)

DATA: 17.09.2020

BOR – Suština projekta „Rumunsko-Srpska mrežna saradnja za procenu i širenje svesti uticaja rudarskih aktivnosti u rudnicima bakra na kvalitet vode u pograničnom području“ je analiza stanja životne sredine, pre svega analiza stanja voda u pograničnom području između Srbije i Rumunije. Na konferenciji za novinare je rečeno da su stručnjaci borskog instituta u okviru projekta do sada obavili 40 kampanja uzorkovanja u oblasti od Borske reke do Dunava u blizini Radujevca i prikupili više od 200 uzoraka površinskih voda, rečnih sedimenata i vode iz bunara. Dobijeni podaci uneti su na digitalizovanu mapu radi izrade geohemijske mape sa prikazom zagađenja voda posmatranog područja.

Ista ​​ uzorkovanja se rade sa rumunske strane. Potom se rade i zajednička ispitivanja gde smo podelili da ispitivanja u našem institutu budu hemijsko-geološka, a u Rumuniji toksikološke analize. Na​​ ovaj način se prikupljaju informacije trenutnog stanja. Takođe, predviđeno je da se na kraju urade dve naučne studije koje bi trebalo da obuhvate i prikaz trenutnog stanja i potancijalne metode za rešenje tih problema koji su tu prisutni. Predviđeno je i da se na kraju projekta uradi „Nolidž baza“ koja je javno dostupna sa svim rezultatima, metodima, principima kolji su primenjeni u projektu. Ona je prisutna na sajtu projekta. Naredne godine nastaviće se sa uzorkovanjima i sa analizama i počeće izrada studija i izveštaja, geohemisjkih mapa i prezentacija rezultata koji su predviđeni“, rekao je na konferenciji za novinare tehnički direktor projekta​​ dr Zoran Stevanović.

Borski institut je, u okviru ovog projekta, nabavio i najsavremeniji ICP instrument za hemijska ispitivanja ekoloških uzoraka, kao i drugu laboratorijsku opremu i terensko vozilo ukupne vrednosti oko 150.000 evra.

Partneri ovog dvogodišnjeg IPA projekta međunarodne saradnje Rumunija-Republika Srbija, čija je ukupna vrednost milion evra, su Zapadni univerzitet Temišvar, Ekološka grupa za saradnju „Nera“ iz oblasti Karaš, Severin u Rumuniji ​​ i borski Institut za rudarstvo i metalurgiju u Srbiji.

 

 

 

 

Cooperation beyond borders.

Interreg-IPA Cross-border Cooperation Romania-Serbia Programme is financed by the​​ European Union under the Instrument for Pre-accession Assistance (IPA II) and co-financed by the partner states in the Programme.

Project RoRS 337- ROmania Serbia NETwork for assessing and disseminating the impact of copper mining activities on water quality in the cross-border area (RoS-NET2)