COMUNICAT DE PRESĂ

LANSARE PROIECT DE COLABORARE ROMANIA-SERBIA

 

RoRS 337- ROmania Serbia NETwork for assessing and disseminating the impact of copper mining activities on water quality in the cross-border area​​ (RoS-NET2)

DATA: 08.11.2019

 

Universitatea de Vest din Timișoara, în calitate de LIDER, în parteneriat cu Institutul de Mine și Metalurgie din Bor și cu GEC NERA, anunță lansarea proiectului RoRS 337 ”ROmania Serbia NETwork for assessing and disseminating​​ the impact of copper mining activities on water quality in the cross-border area (RoS-NET2)”. Proiectul se implementează pe o perioadă de 24 luni, în intervalul 10.09.2019 – 09.09.2021.

Imagini pentru press release WEST UNIVERSITY OF TIMISOARA

Obiectivul general al proiectului este evaluarea​​ calitatății apei în zonele de operațiuni miniere transfrontaliere, propunerea de metode de remediere și promovarea educație în domeniul protecției mediului. ​​ 

Imagini pentru project objective   environment chemistry

Prin implementarea acestui proiect, exploatăm rezultatele proiectului anterior (de​​ colaborare România Serbia (Cross-border network for advanced training and research in Environmental Protection, Code 464) care a condus la identificarea naturii poluării datorate operațiunilor miniere de cupru, deoarece efectuăm caracterizarea fizico-chimică și toxicologică a fluxurilor de apă, propunem soluții de remediere și informăm publicul larg, ONG-urile, organizațiile și autoritățile publice despre situația existentă, necesitatea și mijloacele de rezolvare a problemei.

Imagine similară

Rezultate preconizate ale proiectului sunt: (i) informarea și educarea tinerilor, a participanților la inițiativele de consolidare a capacităților și a publicului larg privind problemele de mediu specifice ariilor in care se desfășoară operații miniere prin implicarea lor în campanii​​ de conștientizare, sesiuni de formare și evenimente; (ii) noi instrumente ce vor fi utilizate în domeniul serviciilor transfrontaliere pentru protecția mediului; (iii) o bază de cunoștințe publice care conține caracterizarea fizico-chimică și toxicologică​​ a fluxurilor de apă din zonele considerate și soluții de remediere și care va fi utilizată ca un nou sistem de monitorizare în domeniul protecției mediului în zona transfrontalieră; (iv) două studii științifice care expun situația fluxurilor de apă și a procedurilor de remediere, care sunt disponibile public pe pagina web a proiectului și sunt trimise în format tipărit cercetătorilor, ONG-urilor, autorităților locale/regionale/naționale și organizațiilor care acționează în domeniul protecției mediului.​​ 

Imagini pentru project results

Pentru a atinge aceste rezultate este necesară colaborarea transfrontalieră deoarece partenerii implicați în acest proiect au facilități complementare de cercetare, abilități complementare și o problemă comună de rezolvat. Originalitatea propunerii de proiect constă în soluția de remediere propusă pentru eliminarea cuprului și poluanților din apele uzate și pentru tratarea apelor uzate din operațiuni miniere, astfel încât să nu mai afecteze fluxurile de apă, sol și vegetație și sănătatea locuitorilor acestor zone.

Imagini pentru environment remediation

Valoarea totală a proiectului este de 999 894 Eur, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 849 909.90 eur.

Imagini pentru project budget

 

 

Cooperation beyond borders.

Interreg-IPA Cross-border Cooperation Romania-Serbia Programme is financed by the​​ European Union under the Instrument for Pre-accession Assistance (IPA II) and co-financed by the partner states in the Programme.

Project RoRS 337- ROmania Serbia NETwork for assessing and disseminating the impact of copper mining activities on water quality in the cross-border area (RoS-NET2)