Stadiul cercetărilor privind reabilitarea siturilor miniere
Datorită dificultății de a crea un plan unic și universal de remediere a siturilor miniere, este esențială dobândirea de noi informații asupra eficienței metodelor existente și crearea unor noi metode de reabilitare.
Cercetarea științifică poate aduce o contribuție importantă la informațiile privind eficacitatea metodelor existente și poate duce la realizarea unor noi planuri de remediere. Astfel articolele științifice publicate sunt de mare importanță în studiul reabilitării siturilor miniere.
Analizând articole științifice publicate care sunt prezente în baza de date Web of Science Core Collection (ISI Web of Science de la Clarivate Analytics) se poate observa faptul că procentul articolelor publicate în perioada 2010-2019 despre remedierea și bioremedierea siturilor miniere este în creștere (Fig. 1).
Procentul articolelor publicate despre remedierea siturilor miniere este mai mare decât cea a articolelor publicate despre bioremediere, raport care este într-o ușoară descreștere (Fig. 2). Acest lucru evidențiază faptul că metodele de bioremediere sunt din ce în ce mai cercetate datorită faptului că acestea utilizează organisme pentru reabilitarea mediului, față de metodele fizice și chimice utilizate în remediere.