Programe de studii

Zona transforntalieră a României și Serbiei cuprinde județele situate de-a lungul frontierei comune dintre cele două state, şi anume Timiş, Caraş-Severin şi Mehedinţi în România şi regiunile sârbe Severnobanatski, Srednjebanatski, Južnobanatski, Braničevski şi Borski. În fiecare din județele românești din zona transfrontalieră există universități, dar numai universitățile din Timișoara au programe de studii de licență, masterat și doctorat în domeniul protecției mediului. Prezentăm în acest număr oferta Universității de Vest din Timișoara în ceea ce privește programele de studii în domeniul protecției mediului.

Universitatea de Vest din Timișoara (UVT, www.uvt.ro)  este principala instituție de învățământ superior și centru de cercetare din vestul României. Clasificată de Ministerul Educației ca o universitate de educație și cercetare științifică, UVT este o instituție componentă a Sistemului Național de Cercetare–Dezvoltare–Inovare în calitatea sa de instituție de învățământ superior acreditată. UVT cuprinde 11 facultăți precum și un departament de formare a cadrelor didactice. Facultățile care funcționează în cadrul UVT oferă programe de studii acreditate la nivel național pentru nivelurile de licență, masterat și doctorat în următoarele domenii: Arte și Design; Chimie, Biologie, Geografie; Drept; Economie și Administrarea Afacerilor; Educație Fizică și Sport; Fizică; Litere, Istorie și Teologie; Matematică și Informatică; Muzică și Teatru; Sociologie și Psihologie; Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării.

Programele de studii care oferă pregătire în domeniul protecției mediului sunt oferite în cadrul Facultății de Chimie, Biologie, Geografie (www.cbg.uvt.ro), astfel: studii de licență în Chimie, Biologie și Biochimie (https://www.cbg.uvt.ro/educatie/programe-licenta); studii de master in Chimie clinică și de laborator sanitar, Chimie criminalistică și respectiv Biologia dezvoltării si influența factorilor exogeni asupra organismelor  (https://www.cbg.uvt.ro/educatie/programe-master/); studii de doctorat în Chimie (https://www.cbg.uvt.ro/educatie/programe-doctorat/).

Studenții acestor programe de studii sunt implicați în diverse activități extracurriculare: voluntariat, participare la diverse acțiuni care vizează protecția mediului, participare la sesiuni de formare, workshop-uri, sesiuni de comunicări având ca tematică protecția mediului,  participare la proiecte de cercetare în domeniul protecției mediului. Aceste activități le oferă posibilitatea de a-și exersa deprinderile și competențele dobândite în cadrul disciplinelor din planurile de învățământ.

Absolvenții programelor de studii enumerate pot accede la locuri de muncă în domeniul protecției mediului, astfel:

  • chimist, biolog, biochimist, ecolog, microbiolog, bacteriolog, botanist;
  • consilier bacteriolog, botanist,  ecolog,  microbiolog, zoolog;
  • asistent de cercetare în chimie, biologie, bacteriologie, microbiologie, biochimie, inginerie genetică;
  • inspector de specialitate chimist, biochimist, biolog, botanist, zoolog;
  • referent de specialitate chimist, biolog, biochimist, bacteriolog;
  • custode pentru arii protejate;
  • însoțitor în turism.

Te așteptăm să devii unul dintre studenții programelor noastre de studii!