Industria minieră a metalelor din România și Serbia
Producția minieră de metale din România și Serbia este într-un ușor declin conform datelor publicate în Statisticile Minerale Europene 2010-2014 (European Mineral Statistics) de Sondajul Geologic Britanic (British Geological Survey) (Fig. 1).
În Fig. 2 se pot observa procentele de producție minieră a diferitelor metale în România și Serbia, raportând producția minieră a metalelor la producția minieră totală a României și Serbiei în 2010-2014.


În Fig. 3 și 4 se pot observa metalele cu cel mai mare procent de producție minieră în 2010-2014 din România și Serbia.


În ceea ce privește exploatarea minieră de cupru, în 2014 țările europene au avut o producție în procent de aproximativ 5% față de restul lumii (Fig. 5).
În perioada 2010-2014, producția minieră de cupru a fost cea mai mare în Polonia, urmată de Turcia și Bulgaria. Serbia a fost pe locul 8, iar România pe locul 10 la producția minieră de cupru pe această perioadă, considerând țările europene luate în calcul de către Statisticile Minerale Europene 2010-2014 (Fig. 6).

Bibliografie
BRITISH GEOLOGICAL SURVEY. 2016. European Mineral Statistics 2010-14. (Keyworth, Nottingham, British Geological Survey).