Efectele mineritului asupra mediului înconjurător
Exploatările miniere pot duce la poluarea mediului înconjurător prin poluarea aerului, apelor și solului și prin afectarea biodiversității în general.
Poluarea aerului
Materialele obținute în urma expunerii depozitelor minerale pot fi transportate prin aer sub forma unor particule datorită eroziunii eoliene. Astfel calitatea aerului este afectată negativ datorită prezenței unor particule de elemente cu potențial toxic cum este plumbul, arsenicul, cadmiul, etc. În afară de particule suspendate, praful și gazele eliberate datorită mineritului duc la poluarea aerului.
Poluarea apelor
Principalele surse de poluare a apelor datorită exploatărilor miniere sunt uzinele de prelucrare a minereurilor, minele subterane, iazurile de decantare, zonele de eliminare a deșeurilor miniere, suprafețele de transport, etc. Acestea duc atât la poluarea apelor de suprafață, cât și a celor subterane.
Poluarea apelor datorită exploatărilor miniere include:
• contaminarea cu metale și alte substanțe chimice toxice, ceea ce duce la periclitarea florei și faunei acvatice, precum și a faunei terestre care de acestea pentru hrană;
• formarea de drenaj minier acid care duce la modificarea pH-ului normal al apei, putând avea astfel efecte catastrofale asupra vieții susținute de o astfel de apă;
• creșterea nivelului de sedimente în apă datorită eliberării de sediment prin eroziunea solului, ceea ce duce la alterarea albiei râurilor.
Poluarea solului
Exploatările miniere duc la distrugerea fizică a terenului datorită gropilor miniere deschise și mormanelor de roci reziduale, distrugând astfel și peisajul. De asemenea, calitatea solului este afectată, acesta devenind toxic și mai puțin fertil. Astfel flora și fauna zonei respective este afectată negativ, chiar mai mult decât atât, este posibil ca după încheierea activităților miniere, zona să nu se refacă, sau să nu ajungă la forma inițială dinainte de începerea exploatărilor miniere.
Efecte asupra biodiversității
Distrugerea sau modificarea drastică a peisajului, cum ar fi defrișarea, și eliberarea de substanțe toxice datorită activităților miniere pot avea un impact catastrofal asupra biodiversității, putând distruge populații întregi de specii sensibile. Se ajunge la pierderea masivă a habitatelor, ducând la diminuarea sau pierderea florei și faunei din zonă, începând de la microorganisme din sol și ajungând la mamifere mari.
Pe lângă substanțele toxice, un adevărat risc asupra mediului acvatic, în principal, îl reprezintă drenajele acide miniere care duc la modificarea pH-ului. Astfel, pH-ul poate ajunge la valoarea de 4 sau chiar mai scăzut, similar acidului din baterii. La un astfel de pH este puțin probabil ca animalele și plantele să supraviețuiască.
Efectele cele mai grave se observă asupra speciilor endemice datorită faptului că aceste specii pot fi distruse sau pot fi puse în risc ridicat de a fi distruse ca urmare a celor mai mici modificări de habitat.
Bibliografie
Chepkemoi, J. (2017, April 25). What Is The Environmental Impact Of The Mining Industry? Preluat de pe https://www.worldatlas.com/articles/what-is-the-environmental-impact-of-the-mining-industry.html
Environmental Law Alliance Worldwide. (ELAW) (2010, July). Guidebook for Evaluating Mining Project EIAs 1st edition. Preluat de pe https://www.elaw.org/mining-eia-guidebook