Dezvoltare durabilă

Trăim într-o lume caracterizată prin bogăție materială și creșterea economică, dar nu fără efecte secundare. Majoritatea indicatorilor care măsoară sănătatea planetei arată schimbări climatice, pierderea biodiversității, acidifierea oceanelor și reducerea resurselor de apă dulce. De asemenea, asistăm la deteriorarea încrederii și coeziunii sociale, precum și la creșterea  inegalității sociale.

Ce ar trebui să schimbăm pentru un viitor durabil ? Care este rolul fiecăruia dintre noi  în acest proces? Toate aceste probleme cu care ne confruntăm nu pot fi soluționate decât la nivel global prin promovarea unei  dezvoltării durabile.  Dezvoltarea durabilă este un concept care a apărut în anul 1987 pentru a avertiza asupra consecințelor negative ale creșterii economice și globalizării asupra mediului, în  încercarea de a găsi soluții la problemele cauzate de industrializare și creșterea populației. Dezvoltarea durabilă este definită ca o dezvoltarea bazată pe cinci piloni,  oameni, planetă, prosperitate, pace și parteneriate, piloni de care trebuie să țină cont orice abordare a provocărilor de dezvoltare a societății în întreaga lume. Pentru ca o acțiune să conducă la o dezvoltare durabilă trebuie să fie avute în vedere consecințele economice, cele sociale și ecologice. Toate acțiunile care vizează o dezvolatare durabilă trebuie să tină cont de faptul că generația actuală are dreptul la resurse, dar acestea trebuie exploatate astfel încât să nu pună în pericol drepturile generațiilor viitoare. Nevoile și drepturile tuturor trebuie să fie îndeplinite asigurându-ne în același timp că acestea nu depășesc resursele naturale ale planetei și sistemele fundamentale de susținere a vieții, precum un climat stabil și soluri fertile.

În consecință, în anul 2015 a fost elaborată Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă,  care a stabilit un set de 17 obiective ale dezvoltării durabile. Aceste obiective sunt interrelaționate și pot fi rezumate astfel: (i) eradicarea sărăciei și foametei garantând o viață sănătoasă fiecăruia; (ii) universalizarea accesului la servicii de bază (apă, canalizare și energie durabilă); (iii) generarea de oportunități de dezvoltare prin educație incluzivă și muncă decentă; (iv) promovarea inovației și infrastructurii rezistente, creând comunități și orașe capabile să producă și să consume în mod durabil; (v) reducerea inegalității în lume, în special inegalitatea de gen; (vi) grija pentru mediul înconjurător prin combaterea schimbărilor climatice și protejarea oceanele și ecosistemelor terestre; (vii) promovarea colaborării între diferiți agenți sociali pentru a crea un mediu de pace și dezvoltare durabilă.

Printre obiectivele prezentului proiect se numără și creșterea gradului de conștientizare și educarea populației, în special a tinerilor, în domeniul științelor mediului, al poluării aerului, apei și solului, al poluării produse de activitățile miniere, respectiv în ceea ce privește dezvoltarea durabilă a comunităților. Deoarece activitățile miniere au potențialul de a afecta un grup divers de entități de mediu și sunt de interes pentru o gamă largă de părți interesate, există multe oportunități care permit dezvoltarea durabilă a acestui domeniu. Mineritul oferă oportunități economice mari pentru țările bogate în resurse. Cu toate acestea, procesul de minerit creează provocări și riscuri pentru bunăstarea oamenilor și a mediului. O provocare cheie este gestionarea mineritului într-un mod care contribuie la și nu pune în pericol dezvoltarea durabilă. Concret, cu o planificare îmbunătățită, implementarea unor instrumente solide de gestionare a mediului și tehnologii performate, responsabilitate socială extinsă pentru grupurile de părți interesate, o mină poate îmbunătăți performanța atât în ​​domeniul mediului, cât și în cel socioeconomic și, astfel, contribuie enorm la dezvoltarea durabilă.