Stadiul cercetărilor privind efectele ecotoxicologice ale mineritului

Ținând cont de efectele negative ale exploatărilor miniere asupra mediului înconjurător, este esențială dobândirea de noi informații asupra acestor efecte. Informații esențiale cu privire la efectele ecotoxicologice ale mineritului și la mecanismele implicate pot fi obținute prin cercetarea științifică și valorificate prin publicarea unor articole științifice.

Analizând articole științifice publicate care sunt prezente în baza de date Web of Sciecne Core Collection (ISI Web of Science, Clarivate Analytics) se poate observa faptul că atât procentul de articole despre minerit cât și cel al articolelor despre efectele ecotoxicologice ale mineritului sunt în creștere în perioada 2010-2019. Acest lucru susține importanța determinării efectelor mineritului asupra mediului înconjurător.

În ceea ce privește cercetarea în domeniul ecotoxicologiei acvatice și terestre, procentul de articole științifice publicate despre ecotoxicitate este în creștere în perioada 2010-2019, atât despre ecotoxicitatea acvatică cât și cea terestră. Însă anual procentul de articole publicate despre ecotoxicitatea acvatică este mult mai mare decât cea despre ecotoxicitatea terestră (Fig. 3).