THESIS

DOCTORAL THESES SUCCESSFULLY COMPLETED

No. PhD Theses title Year
1 PREDA (BOTEZ) Elena Aspecte privind poluarea mediului cu derivaţi fenolici / Environmental pollution issues with phenolic derivatives 2013
2 VĂTAFU (BRATAN) Alina Studiul metaboliţilor unor xenobiotice / Study of metabolites of xenobiotics 2013
3 CRĂCIUN (NEGRULESCU) Anamaria Environmental and medical applications of chitin and chitosan 2014
4 IONAȘCU N. CONSTANTIN – Cosmin Studiul multidisciplinar al compușilor cu toxicitate dovedită / Multidisciplinary study of compounds with proven toxicity 2014
5 DECUȘ (căs. PATRULEA) Viorica Medical and Environmental Application of Chitosan 2015
6 VLĂDOIU (ROMAN) Diana – Larisa Studii computaționale asupra aspectelor structurale și funcționale ale unor glicozidaze / Computational studies on the structural and functional aspects of some glycosidases 2015

 

Advanced Environmental Research Laboratories / Laboratoarele de Cercetări Avansate de Mediu