Facultatea de Chimie-Biologie-Geografie - Departamentul de Chimie


Echipa de management
Manager de proiect, Prof. Dr. Vasile OSTAFE, Universitatea de Vest din Timişoara,e-mail: vostafe@cbg.uvt.ro, tel 0256 592302.
Manager adjunct: Prof. Dr. Adriana ISVORAN, Universitatea de Vest din Timişoara,e-mail: aisvoran@cbg.uvt.ro, tel 0256592634
Responsabil economic: Ec. Doina CHILĂRESCU, Universitatea de Vest din Timişoara,e-mail: doinac@rectorat.uvt.ro, tel. 0256592146
Responsabil juridic: Nadia PETRE-PĂSĂRELU, Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” Timişoara, e-mail: nadia.petre@bcut.ro, tel. 0256490353
Echipa de experţi pe termen lung
Şcoala dotorală Ştiinţe Economice, Prof. Dr. Ioan TALPOŞ, Universitatea de Vest din Timişoara
Şcoala doctorală Chimie, Prof. Dr. Nicolae Doca, Universitatea de Vest din Timişoara
Şcoala doctorală Matematică, Prof. Dr. Ştefan BALINT, Universitatea de Vest din Timişoara
Şcoala doctorală Medicină Veterinară, Prof. Dr. Gheorghe DĂRĂBUŞ, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului
Şcoala doctorală Medicină Veterinară, Prof. Dr. Simion Alexandru Horia CERNESCU, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului
Şcoala doctorală Zootehnie şi Biotehnolgii, Prof. Dr. Dan Emil DRINCEANU, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului
Şcoala doctorală Zootehnie şi Biotehnolgii, Prof. Dr. Benoni  LIXANDRU, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului
Şcoala doctorală Zootehnie şi Biotehnolgii, Prof. Dr. Nicolae PĂCALĂ, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului
Şcoala doctorală Zootehnie şi Biotehnolgii, Conf. Dr. Marian BURA, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului
Şcoala doctorală Agricultură, Prof. Dr. Paul PÎRŞAN, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului
Şcoala doctorală Agricultură, Conf. Dr. Neculai DRAGOMIR, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului
Şcoala doctorală Horticultură, Prof. Dr. Aurel LĂZUREANU, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului
Şcoala doctorală Zootehnie şi Biotehnolgii,Lector Dr. Monica DRAGOMIRESCU, e-mail: mdragomirescu@animalsci-tm.ro, tel. 0256496928,  coordonator echipă Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului
Echipa de experţi pe termen scurt
Şcoala doctorală Chimie, Prof. Dr. Adrian Ştefan CHIRIAC, Universitatea de Vest din Timişoara
Şcoala doctorală Chimie, Prof. Dr. Ciprian RADOVAN, Universitatea de Vest din Timişoara
Şcoala doctorală Matematică, Prof. Dr. Mihail MEGAN, Universitatea de Vest din Timişoara
Formator adulţi, Lector Dr. Sorin Vlad PREDESCU, Universitatea de Vest din Timişoara
 

Facultatea de Chimie-Biologie-Geografie - Departamentul de Chimie
Adresa: Str. Pestalozzi, nr. 16, Timişoara
Telefon: 0256 592 634
Fax: 0256 592 620