Facultatea de Chimie-Biologie-Geografie - Departamentul de Chimie


Obiectivele proiectului
O1. Adaptarea programelor de studiu ale şcolilor doctorale implicate în proiect la cele ale Uniunii Europene şi la cerinţele actuale ale domeniilor prioritare ale cercetării ştiinţifice.
O2. Ridicarea nivelului şcolilor doctorale implicate în proiect prin diversificarea şi dezvoltarea curriculumului pentru programele de studiu.
O3. Valorificarea potenţialului uman din cercetare prin participarea sa la programe doctorale de nivel European.
O4. Oferirea unor programe doctorale cu puternic caracter interdisciplinar care să permită o abordare sistemică a studiilor intreprinse în domeniile prioritare, precum şi formarea la studenţi a competenţelor necesare managementului proiectelor de cercetare ştiinţifică în vederea participării lor ulterioare, pe larg, la competiţiile de proiecte naţionale şi internaţionale.
O5. Lărgirea colaborărilor existente între universităţi şi institute de cercetare, atât la nivel naţional cât şi internaţional.
O6. Atragerea tinerilor cu rezultate deosebite pentru a urma ciclul de studii doctorale în  domeniile abordate în proiect.
O7. Crearea şi menţinerea bazelor  de date cu privire la studiile doctorale şi post-doctorale în domeniile prioritare vizate de proiect.
O8. Dezvoltarea abilităţiilor de comunicare în limba engleză a tuturor celor implicaţi în proiect.
 

Facultatea de Chimie-Biologie-Geografie - Departamentul de Chimie
Adresa: Str. Pestalozzi, nr. 16, Timişoara
Telefon: 0256 592 634
Fax: 0256 592 620