Facultatea de Chimie-Biologie-Geografie - Departamentul de Chimie


Proiectul oferă obţinerea unei duble specializări şi îmbunătăţirea calificării personalului didactic ce predă discipline din aria curriculara “Matematică şi ştiinţe” prin formarea de competenţe de predare a chimiei. Acest lucru este benefic atât pentru cadrele didactice însăşi, deoarece le dezvoltă oportunităţile de carieră, dar şi pentru elevi deoarece toate cadrele didactice care le predau chimia vor fi calificate în acest domeniu. Prin module de cursuri specifice urmărim dezvoltarea la cadrele didactice participante a abilităţilor de utilizare a TIC în lecţie,  formarea unei atitudini care să asigure transmiterea la elevi a spiritului de protecţie a mediului şi dezvoltare durabilă, respectiv dezvoltarea capacităţii lor  de a participa la competiţiile de proiecte cu diverse linii de finanţare şi destinate imbunătăţirii activităţii în sistemul educaţional.


Facultatea de Chimie-Biologie-Geografie - Departamentul de Chimie
Adresa: Str. Pestalozzi, nr. 16, Timişoara
Telefon: 0256 592 634
Fax: 0256 592 620